top of page

TOP 10 OUDSTE GEBOUWEN AMSTERDAM

1

OUDE KERK | 1306

Het oudste bestaande gebouw van Amsterdam is de Oude Kerk geopende in 1306. Het kerkgebouw behoort tevens tot de top 100 der Nederlandse Rijksmonumenten.  

Oude Kerk Amsterdam oud.jpg

2

DE NIEUWE KERK | 1408

De Oude Kerk werd door de enorme groei van Amsterdam in de 14e te klein bevonden waardoor in 1408 de Nieuwe Kerk haar deuren openende. De kerk werd in 1645 door een brand getroffen, veel werd in de oorspronkelijke stijl hersteld. De oorspronkelijke geplande toren is nooit voltooid.

Nieuwe kerk Amsterdam met toren.jpg

3

DE WAAG | 1425

De Waag op de Nieuwmarkt behoort tot een van de oudste gebouwen van Amsterdam en is een van de oorspronkelijk poorten in de Amsterdamse stadsmuur. De stadsmuur werd in 1614 gesloopt waardoor de huidige Nieuwmarkt ontstond. 

de Waag Amsterdam.jpg

4

DE MUNTTOREN | 1487

De Munttoren is een van de overgebleven torens van de Regulierspoort, onderdeel van de Amsterdamse stadspoort. Na de brand in 1618 besloot men om alleen de westelijk toren te laten staan. Het wachthuis werd in 1887 vervangen. 

Oorspronkelijk Munttoren 1485 .jpg

5

HET HOUTEN HUYS - BEGIJNHOF | 1528

Het oudste houten huis dat nog intact is staat aan het Begijnhof. In 2012 werd er in de Warmoestraat een houten huis ontdekt van 1485 waarbij de gevel is vervangen rond 1800. Het houten huis aan de Zeedijk 1 is gebouwd in 1544 en behoort tevens tot de één van de oudste houten huizen van Amsterdam. 

begijnhof amsterdam houten huys.jpg

6

BURGERWEESHUIS | 1580

Het burgerweeshuis aan de Kalverstraat nam uitsluitend kinderen op van Amsterdamse Poorters, bewoners van binnen de stadsmuur. Door toenemende welvaart nam het aantal kinderen af in de 20e eeuw. In 1962 werd het weeshuis uit gebruik genomen. Tegenwoordig is Amsterdam Museum er gehuisvest.

Burgerweesheid Amsterdam.jpg

7

NOORDERKERK | 1621

De Noorderkerk is in de 17e eeuw gebouwd om de snelgroeiende inwoners in de westelijke grachtengordel een Protestantse kerk te bieden. De kerk kenmerkt zich door de zogenaamde centraalbouw. 

Noorderkerk Amsterdam.jpg

8

WESTERKERK | 1638

De Westerkerk in de Jordaan werd geopend in 1638. De Westertoren is met 85 meter de hoogste kerktoren van Amsterdam. Tegenwoordig behoort het tot de Protestantse Kerk.

Westerkerk Amsterdam.jpg

9

PALEIS OP DE DAM | 1655

Het stadhuis van Amstedam werd geopend in 1665. In 1808 werd het aan Napoleon aangehouden als Paleis waarbij er een balkon werd aangebracht en het gebouw in verschillende vertrekken werd verdeeld. Amsterdam verkocht in 1936 het gebouw om met dat geld nieuwe stadhuis te bouwen, het latere Stopera.

Paleis op de Dam - Oud Amsterdam.jpg

10

HET ZEEMAGAZIJN | 1656

Het Zeemagazijn diende als opslag voor de Admiraliteit van Amsterdam, er lagen veel scheepsbenodigdheden. Vanaf 1795 is de Admiraliteit op gegaan in de Nationale Marine en diende het tot de jaren zeventig als een pakhuis voor de Marine. Sinds 1973 is het Scheepvaartmuseum er gevestigd.

Zeemagazijn Amsterdam.jpg
bottom of page